Condicions Generals de Contractació

 

1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

(Des d'ara també les condicions generals o CGC):

D'una banda, el proveïdor dels productes, ELS XIXONENCS DE TERRASSA, S.L. (Des d'ara també el prestador), amb domicili social en CL CREMAT, 5, 08221 TERRASSA, (Barcelona), N.I.F. B61812889, telèfon d'atenció a client 937.885.788, i e-mail: contacte@elsxixonencs.com, sent titular de la pàgina web www.elsxixonencs.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través de la pàgina web ressenyada.

I d'una altra, l'Usuari - Client (en endavant l'Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

LES DUES PARTS ACCEPTEN el present document, i comporta que l'usuari:

a. Ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.

b. Que és una persona major d'edat i amb prou capacitat per contractar.

c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

d. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

El prestador posa a disposició d'aquests l'adreça de correu electrònic contacte@elsxixonencs.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la pàgina web del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, per tal de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

ELS XIXONENCS DE TERRASSA, S.L. no es responsabilitza de cap pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d'un error de còpia de seguretat per part de l'Usuari de les dades contingudes en els productes adquirits.

La responsabilitat civil de ELS XIXONENCS DE TERRASSA, S.L. pels productes subministrats queda limitada a l'import d'aquests, l'usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat al prestador per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits al web www.elsxixonencs.com, així com possibles errors, lentitud d'accés o errors en l'accés al web, incloent-hi pèrdues de dades o un altre tipus d'informació que pogués existir a l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a la web.

ELS XIXONENCS DE TERRASSA, S.L. és una empresa especialitzada en la venda de torrons, gelats i orxata. ELS XIXONENCS DE TERRASSA, S.L. ven els seus productes a distància per internet a través de la seva pàgina web i físicament a la botiga situada en C / Cremat 5 (08221) de Terrassa.

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d'aplicació:: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s'aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web, d'un producte concret.

2.2 Territori d'aplicació: La botiga virtual de www.elsxixonencs.com està activa per a tot Espanya / Europa.

2.3 Capacitat per contractar: Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d'edat i tenir capacitat per contractar.

2.4 Acceptació de client: La validació d'una comanda a través del web www.elsxixonencs.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web www.elsxixonencs.com o, si ho desitja i demana, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: ELS XIXONENCS DE TERRASSA, S.L. es reserva el dret a fer canvis i / o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s'introduïren una vegada realitzada una comanda, s'aplicaran les condicions vigents en la data en què es va efectuar la comanda.

 

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA WEB www.elsxixonencs.com:

3.1 Publicació de preus: Els preus dels productes són els mostrats en cada producte a la nostra web www.elsxixonencs.com

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, en la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.elsxixonencs.com estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible.

3.3Disponibilitat del / s producte / s: Hi pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes a causa que aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible, però no disponible per la seva compra.

3.4 Dret d'Anul·lació: ELS XIXONENCS DE TERRASSA, S.L. es reserva aquesta acció (dret d'anul·lació) de l'enviament d'un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.elsxixonencs.com. Per al cas que es detectés aquesta manca de qualitat, el servei d'Atenció a l Client de ELS XIXONENCS DE TERRASSA, S.L. li suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no li agrada al client, es procedirà al reintegrament del cost d'aquest producte.

3.5 Comandes les 24h, tots els dies de l'any:L'horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l'any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les divuit (18: 00) hores, quedant per al dia hàbil següent a TERRASSA. Les comandes que es rebin els divendres es processaran perquè arribin els dies dilluns o primer dia hàbil, i els rebuts els dies dissabte fins a les 10 del matí, seran lliurats els dilluns (o primer dia hàbil següent). Després d'aquesta hora seran processats els dies dilluns i lliurats l'endemà hàbil, a península i l'estipulat en l'apartat corresponent per a comandes de fora de la península.

3.6 Frau: Si ELS XIXONENCS DE TERRASSA, S.L. sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d'anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L'usuari per poder accedir als productes oferts pel prestador, s'haurà de donar d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per això, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

L'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent d'aquests, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari paraules que tinguin com a fi, el fet de confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant de prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creat el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb el que exigeix l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Escollir el producte fent clic, i s'afegirà automàticament al "carret de compra".

2. Si es volen afegir més productes, haurà de seleccionar l'opció "Continuar comprant". Si per error ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar a l'opció d'eliminar del carret de compra.

3. Escollit / s el / s producte / s, haurà de clicar a la pestanya de finalitzar, per a realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).

4. S'ha de sol·licitar les credencials de l'usuari, mitjançant tres formes:

a. el registre de l'usuari: si no és usuari registrat prèviament, per poder fer la compra (el registre és gratuït), s'haurà d'omplir un formulari de recollida de dades (en el qual haurà d'acceptar la Política de Privacitat i l'Avís Legal. Un cop emplenat aquest, rebrà a l'adreça de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre.

b. Si ja estigués registrat i fora ja client: pot accedir a les seves dades fent clic al botó d'usuari ja registrat, inserir el seu nom d'usuari i contrasenya.

c. Compra com Convidat: es demanen una sèrie de dades personals per a poder realitzar la comanda i el lliurament posterior, i després se sol·licita el consentiment de l'usuari per guardar les seves dades. Si el presta, es guarden i se li enviarà informació de productes si així ho permet, si no les dades es guardaran per a futures compres només.

Han de revisar-se els controls de correu brossa i de correu no desitjat de la safata d'entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

5. Un cop registrat, apareixerà una pantalla d'observacions, on podrà escollir la manera de lliurament; una casella de verificació que ha de marcar, ja que és l'acceptació d'aquestes clàusules generals de contractació.

6. Per finalitzar el procés, haurà de clicar al botó Finalitza.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l'usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i terminis de lliurament del producte comprat. Si hi hagués qualsevol mena d'error en l'adreça indicada o a qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar immediatament a l'adreça de correu electrònic que apareixerà a la web per a procedir a l'esmena d'aquest error

Davant de qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d'Atenció a client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web www.elsxixonencs.com.

ELS XIXONENCS DE TERRASSA, S.L. proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre e-mail de contacte contacte@elsxixonencs.com, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l'usuari és qui s'haurà de fer càrrec del cost particular d'aquesta.

ELS XIXONENCS DE TERRASSA, S.L. pposa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

 

COMPRA COM CONVIDAT

Aquesta pàgina web també permet la compra a través de la funcionalitat de compra com a convidat. En aquesta modalitat de compra, se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per poder tramitar la seva comanda. Un cop finalitzat el procés de compra, se li oferirà la possibilitat de registrar-se com usuari o continuar com a usuari no registrat.

 

5. ENVIAMENT::

5.1 Despeses d'enviament: Les despeses d'enviament s'especifiquen en realitzar la comanda en funció del pes, volum i destinació.

Quan l'usuari-client afegeixi a la cistella el producte i confirmi la direcció d'enviament, el sistema automàticament li mostrarà el preu de l'enviament abans esmentats.

5.2 Adreça d'enviament: escollir una de les dues opcions o descriure si hi ha alguna altra opció diferent d'aquestes dues]

Direcció de l'Enviament: El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l'usuari. De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l'absència del destinatari.

Direcció de l'Enviament: El lliurament de les comandes es realitzarà de dues formes possibles:

a. en el domicili de lliurament designat lliurement per l'usuari. De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l'absència del destinatari;

b. en el domicili social de ELS XIXONENCS DE TERRASSA, S.L., CL CREMAT, 5, 08221 TERRASSA, (Barcelona) .

Quan es fa la compra es tria el lloc d'enviament i / o recollida.

L'horari de lliurament de la comanda serà en horari de treball habitual.

Sense perjudici de l'anterior el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, de manera que no es pot imputar cap responsabilitat en contra del prestador.

ELS XIXONENCS DE TERRASSA, S.L. posarà tots els mitjans al seu abast perquè la seva comanda sigui lliurada dins el termini que figura al nostre web en data d'emissió de la confirmació de la comanda..

5.3 Terminis de lliurament: El termini de lliurament sol estar comprès entre 1 i 4 dies laborables en Península i de 2 a 10 dies laborables a Europa, depenent del producte segons la població de destinació i la forma de pagament triada. S'entén aquest terme sempre que s'hagi confirmat la disponibilitat del servei i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra nostre Servei d'Atenció al Client podrà facilitar la informació de disponibilitat. Si, ha sol·licitat diversos productes en una mateixa comanda, tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas podria rebre'ls en diferents dates. Recordeu que, davant la manca de disponibilitat d'alguna de les referències en el moment de l'enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l'enviament de la mateixa contactant amb el nostre servei d'Atenció a Client a través de la següent adreça de correu electrònic:

contacte@elsxixonencs.com indicant el número de comanda.

5.4 Confirmació: En el moment del lliurament de la comanda al nostre transportista t'enviarem confirmació de l'enviament a l'adreça de correu electrònic que hagi facilitat en realitzar la comanda. A la confirmació d'enviament t'indicarem el nombre de seguiment corresponent perquè pugui fer el seguiment de la mateixa a través del web del nostre transportista.

5.5 Danys en el lliurament: Els productes s'envien en embalatge segur. Si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats pel transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de contactar immediatament amb la nostra línia d'Atenció al client 937885788 o a l'email contacte@elsxixonencs.com, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui.

Igualment, si es detecten danys en el producte un cop obert el paquet estant l'embalatge en perfectes condicions, el consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixemenen la nostra línia d'atenció al Client 937885788 o a l'email contacte@elsxixonencs.com.

 

6. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a la botiga www.elsxixonencs.com inclouen l'IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids i s'expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, assegurança d'enviaments o qualsevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes s'entendrà localitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d'IVA per aplicació del que disposa l'article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents d'acord amb la normativa vigent en cada un d'aquests territoris.

L'usuari rebrà la factura de la comanda a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari un cop feta la compra.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase d'aquesta.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s'aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si la comanda està o no subjecte a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'Usuari podrà contactar a través del telèfon d'atenció a client del prestador o via correu electrònic a l'adreça facilitada.

 

7. FORMES DE PAGAMENT:

A continuació, detallem els sistemes disponibles:

7.1 Pagament amb targeta de crèdit o dèbit: L'usuari ha de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d'especificar tots els dígits del nº de la targeta en el formulari corresponent. L'operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s'accepten targetes Visa i Mastercard. Només s'accepten targetes segures en les quals s'efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur ( "Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode"). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel teu banc o caixa.

S'utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur, ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat d'aquesta.

7.2 PayPal: Un cop finalitzada la compra, si s'escull aquesta forma de pagament, se li enviarà al web oficial de PayPal on podrà fer el pagament. Un cop efectuat el pagament correctament, la seva comanda estarà finalitzada i s'enviarà un correu electrònic amb el resum de la seva compra. Prement el botó "Tornar a la web" tornarà a la web per veure la comanda i poder imprimir-lo.

PayPal codifica automàticament les dades confidencials amb ajuda de les tecnologies més avançades disponibles al mercat. PayPal té les seves pròpies polítiques de privacitat i ELS XIXONENCS DE TERRASSA, S.L. no té cap mena de responsabilitat sobre elles;

7.3 Transferència Bancària: Una vegada realitzat la comanda, en la nostra pàgina web li oferirem el número de compte d'Els Xixonencs, on haurà de fer l'ingrés abans de 24 hores, indicat el número de comanda, el seu nom i cognoms i enviar pel correu electrònic justificant de pagament per poder donar sortida al paquet.

 

8. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (Online Dispute RESOLUTION):

D'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de domicili de l prestador (si no és considerat com a consumidor a l'efecte de l'TRLGDCU) o de l'usuari (si és considerat com a consumidor a l'efecte de l'TRLGDCU).

 

10. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa a:

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

• Directiva 97/7 / CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);

• Directiva 2000/31 / CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

• Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

• Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, i modificacions posteriors,

• REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament General de Protecció de Dades)

• Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Garantia de Drets Digitals,

• Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació de l Comerç Minorista, i

• Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.

 

11. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les trucant al telèfon d'Atenció al Client 937885788 o mitjançant el nostre formulari de contacte.